Vaste Planten

Vaste planten vormen het kleurenpallet van een tuin. In de lente verschijnt het frisse groen en komen de bovengrondse plantendelen tot leven. Vaste planten bieden een pracht scala aan kleurige bloemen met uiteenlopende bloeitijden van het vroege voorjaar tot het late najaar. Het vaste plantenassortiment omvat verschillende hoogten van zeer laag bodembedekkend tot metershoge solitairen. Verrassend zijn vaak ook bladvorm en bladkleur. In het najaar sterven - uitgezonderd de groenblijvende soorten - de bovengrondse delen af, maar de kruidachtige worteldelen onder de grond overleven en bereiden zich in de winter-rustperiode  voor op het volgende groeiseizoen. Na de winterrust, in het voorjaar begint de cyclus weer van voren af aan. Sevenhills  Gardenplants biedt u een zeer breed assortiment vaste planten waarmee u een schitterende borderbeplanting kunt samenstellen. Op de Vasteplantenkwekerij van Sevenhills vindt u meer dan 1250 soorten.